Kapcsolatfókuszú korai intervenció a pedagógiai szakszolgálatnál

 

A korai fejlesztés, oktatás és gondozás, valamint a nevelési tanácsadás szakfeladatainak keretében az interdiszciplináris team-munkára való felkészítés céljából a Humanitás Szociális Alapítvány kezdeményezésére akkreditált szakmai továbbképzés indul.

A továbbképzés a 0-3 (esetenként 4–5) éves korú gyermekek ellátásának pszichológiai – pedagógiai szempontú egységes megközelítésére készíti fel résztvevőit.

Mit kínálunk résztvevőinknek?

 • Elmélyíthetik a korai intervencióban érintett komplex problémákkal (pervazív fejlődési zavarok, regulációs zavarok, az eltérő fejlődés szomatikus/neurológiai/pszichés területeit érintő nehézségek) kapcsolatos tudásukat;
 • bővíthetik tapasztalataikat a korai prevenció és intervenció területén az interdiszciplináris munkamódszerek, egyéni- és csoportos foglalkozási lehetőségek megismerésével;
 • a gyakorlati foglalkozások (klinikai esetvezetés, videóalapú csecsemőmegfigyelés) során rendszeres szupervízióval támogatjuk munkájukat, és rendszeresen konzultálnak korai intervencióban dolgozó kollégákkal.

A képzés indításának szakmai előzményei:

A Humanitás Szociális Alapítvány szakmai kezdeményezésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszéke és a Magyar Pszichológiai Társaság Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekciója, valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatok XX. Kerületi Tagintézménye 2016 decemberében rendezte meg a „Korai intervenció a pedagógiai szakszolgálatoknál” című országos szakmai konferenciát.

A konferenciáról készült rövidfilm: https://www.youtube.com/watch?v=0XSC0G1vJWM&feature=youtu.be

A konferencia a Humanitás Szociális Alapítvány országos koragyermekkori intervenciós pályázati programjának eredményeit tette közzé és bocsátotta vitára. A konferencia és az azt követő kerekasztal beszélgetés célja az volt, hogy bemutassa a szakszolgálati rendszerben újonnan kidolgozott „Kapcsolatfókuszú” korai intervenciós modellt.

A nagysikerű konferencia jelentős hozadékaként a szakemberekben megfogalmazódott az igény, hogy a koragyermekkori intervenció területén dolgozó pszichológusok és gyógypedagógusok az újonnan kidolgozott modell szellemében kaphassanak elméleti és gyakorlati felkészítést munkájukhoz. A konferencia nyomán, 2017 tavaszán megjelent a szakszolgálatoknál már elérhető "TEAM AROUND THE CHILD" - Gyakorlati modellek és tapasztalatok a kora gyermekkori intervenció és prevenció területéről című kötet, amely a szakterülethez kapcsolódó értékes szakmai anyagokat, tanulmányokat gyűjti össze, és tananyagul szolgál a jelenleg tervezett továbbképzéshez.

Helyszín

PPKE BTK Pszichológia Intézet, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

Időtartam:

2017. október 20. – 2018. január 25.

A képzés ütemezése:

 • Elmélet: okt. 20., nov. 10., nov. 24., dec.1. péntek 8:30-12:45
 • Az elméleti képzés anyagából:
  • A korai fejlesztés, oktatás, nevelés helyzete a pedagógiai szakszolgálatokban
  • A korai szenzoros feldolgozás zavarai és következményeik
  • Fejlődési pszichopatológia, kapcsolati- és regulációs zavarok csecsemő- és kisgyermekkorban
  • Vizsgáló eljárások és diagnosztikai módszerek a csecsemő- és kisgyermekkori zavarok felmérésben
  • Konzultációs módszerek a csecsemő és kisgyermekkori kapcsolati és regulációs zavarok prevenciójában és intervenciójában
 • Gyakorlat: Hatszor négy tanóra, választhatóan kedden vagy csütörtökön délután.
 • Kétfajta csoporttípus formájában valósul meg:
  • videotechnikán alapuló résztvevő csecsemő- és kisgyermek megfigyelés és
  • klinikai esetmegbeszélő csoport

A képzés szakmai vezetői:

 • Hámori Eszter, (klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta),
 • Szakács Katalin, (klinikai gyermek-szakpszichológus),
 • Szvatkó Anna, (klinikai gyermek-szakpszichológus, gyógypedagógus)

A képzés oktatói és gyakorlatvezetői:

A PPKE Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan tanszékének munkatársai és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat budapesti tagintézményeinek munkatársai:

 • Arató Ágnes (klinikai gyermek-szakpszichológus jelölt, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens)
 • Csabai Krisztina (pszichológus, család-és párterapeuta)
 • Hámori Eszter (klinikai gyermek- szakpszichológus, pszichoterapeuta)
 • Horváth Ágnes (klinikai gyermek-szakpszichológus, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens)
 • Márkus Lilla Viktória (pszichológus, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens)
 • Rajnik Mária (klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, gyógypedagógus)
 • Szakács Katalin (klinikai gyermek-szakpszichológus)
 • Szvatkó Anna (klinikai gyermek-szakpszichológus, gyógypedagógus)
 • Tar Judit (klinikai gyermek-szakpszichológus, gyógypedagógus)

Kik jelentkezhetnek?

A 2017 októberében induló tanfolyamot a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak hirdetjük meg. Azokat a korai intervenció területe iránt érdeklődő kollégákat várjuk, akik: pszichológus / gyógypedagógus / gyógytornász / konduktor / logopédus alapvégzettséggel rendelkeznek. Egy tagintézményből két, a korai intervenció területén párban dolgozó szakembert várunk, akik közül az egyikük pszichológus alapvégzettségű.

A képzés finanszírozója Humanitás Szociális Alapítvány, a jelentkezők számára a képzésen való részvétel ingyenes..

Kapcsolat: kepzes@humanitasalapitvany.hu

 

 

Dr. Szvatkó Anna

 

a képzés szervezője

Prof. dr. Bagdy Emőke

 

a Humanitás Szociális Alapítvány

kuratóriumának elnöke