Kapcsolatfókuszú korai intervenció a pedagógiai szakszolgálatnál

Kapcsolatfókuszú korai intervenció a pedagógiai szakszolgálatnál

A sikeres fővárosi képzés után országosan meghirdetett akkreditált (575/179/2017) szakmai továbbképzés indul a Humanitás Szociális Alapítvány kezdeményezésére a korai fejlesztés, oktatás és gondozás, valamint a nevelési tanácsadás szakfeladatainak keretében az interdiszciplináris team-munkára való felkészítés céljából.

A továbbképzés a 0-3 (esetenként 4–5) éves korú gyermekek ellátásának pszichológiai – pedagógiai szempontú egységes megközelítésére készíti fel résztvevőit.

A képzés indításának szakmai előzményei:

A Humanitás Szociális Alapítvány szakmai kezdeményezésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszéke és a Magyar Pszichológiai Társaság Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekciója, valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatok XX. Kerületi Tagintézménye 2016 decemberében rendezte meg a „Korai intervenció a pedagógiai szakszolgálatoknál” című országos szakmai konferenciát.

A konferenciáról készült rövidfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=0XSC0G1vJWM&feature=youtu.be

A konferencia a Humanitás Szociális Alapítvány országos koragyermekkori intervenciós pályázati programjának eredményeit tette közzé és bocsátotta vitára. A konferencia és az azt követő kerekasztal beszélgetés célja az volt, hogy bemutassa a szakszolgálati rendszerben újonnan kidolgozott „Kapcsolatfókuszú” korai intervenciós modellt.

A nagysikerű konferencia jelentős hozadékaként a szakemberekben megfogalmazódott az igény, hogy a koragyermekkori intervenció területén dolgozó pszichológusok és gyógypedagógusok az újonnan kidolgozott modell szellemében kaphassanak elméleti és gyakorlati felkészítést munkájukhoz. A konferencia nyomán, 2017 tavaszán megjelent a szakszolgálatoknál már elérhető “TEAM AROUND THE CHILD” – Gyakorlati modellek és tapasztalatok a kora gyermekkori intervenció és prevenció területéről című kötet, amely a szakterülethez kapcsolódó értékes szakmai anyagokat, tanulmányokat gyűjti össze, és tananyagul szolgál a jelenleg tervezett továbbképzéshez.

Mit kínálunk résztvevőinknek?

 • Elmélyíthetik a korai intervencióban érintett komplex problémákkal kapcsolatos tudásukat;
 • bővíthetik tapasztalataikat a kora gyermekkori prevenció és intervenció területén az interdiszciplináris munkamódszerek, egyéni- és csoportos foglalkozási lehetőségek megismerésével;
 • a gyakorlati foglalkozások (klinikai esetvezetés, videóalapú csecsemő- és kisgyermek megfigyelés) során kiscsoportos konzultációval, szupervízióval támogatjuk munkájukat.

Helyszín

PPKE BTK Pszichológia Intézet, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

Időtartam: 2018. november 23-tól 2019. február 23-ig blokkosított formában 7 alkalommal 6 óra/alkalom (pénteken, illetve szombaton)

A képzés ütemezése:

Elmélet:

2018. november 23. (péntek) 14.15 – 19.15

november 24 (szombat) 8.30 – 13.15

december 7. (péntek) 14.15 – 19.15

 

Az elméleti képzés anyagából:

  • A korai fejlesztés, oktatás, nevelés helyzete a pedagógiai szakszolgálatokban
  • A korai szenzoros feldolgozás zavarai és következményeik
  • Kapcsolati- és regulációs zavarok csecsemő- és kisgyermekkorban.
  • Eltérő fejlődés és regulációs zavarok.
  • A kapcsolatdiagnosztikai szemlélet a csecsemő- és kisgyermekkori zavarok felmérésben és az intervenció tervezésében
  • Konzultációs módszerek a csecsemő és kisgyermekkori kapcsolati és regulációs problémák prevenciójában és intervenciójában
 • Gyakorlat:
  • videotechnikán alapuló résztvevő csecsemő- és kisgyermek megfigyelés (alkalmanként 3 óra) és
  • klinikai esetmegbeszélő csoport (alkalmanként 3 óra)

Gyakorlati blokkok:

2019. január 12. (szombat) 10.15-15.45

január 19. (szombat) 10.15-15.45

február 9. (szombat) 10.15-15.45

február 23. (szombat) 10.15-15.45

 

A tanfolyam sikeres elvégzésének feltétele

 • a képzési időpontokon való részvétel
 • a program befejezését követő 3. hónap végéig két esettanulmány leadása

A szakmai továbbképzést sikeresen elvégző hallgatók a képzésről tanúsítványt kapnak.

A képzés szakmai vezetői:

 • Hámori Eszter (klinikai gyermek-szakpszichológus, gyermekpszichoterapeuta)
 • Szakács Katalin (klinikai gyermek-szakpszichológus)
 • Szvatkó Anna (klinikai gyermek-szakpszichológus, gyógypedagógus)

A képzés oktatói és gyakorlatvezetői:

A képzés oktatói és gyakorlatvezetői a PPKE Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan tanszékének munkatársai és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek munkatársai:

 • Arató Ágnes (klinikai gyermek-szakpszichológus jelölt, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens)
 • Csabai Krisztina (pszichológus, család-és párterapeuta)
 • Hámori Eszter (klinikai gyermek- szakpszichológus, pszichoterapeuta)
 • Horváth Ágnes (klinikai gyermek-szakpszichológus, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens)
 • Márkus Lilla Viktória (pszichológus, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens)
 • Rajnik Mária (klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, gyógypedagógus)
 • Szakács Katalin (klinikai gyermek-szakpszichológus)
 • Szvatkó Anna (klinikai gyermek-szakpszichológus, gyógypedagógus)
 • Tar Judit (klinikai gyermek-szakpszichológus, gyógypedagógus)

A 2018 novemberében induló tanfolyamot a vidéki pedagógiai szakszolgálatok munkatársainak hirdettük meg. A képzésre megyénként olyan együtt dolgozó szakemberpárokat vártunk, akik közül az egyikük pszichológus, a másik gyógypedagógus, gyógytornász vagy konduktor alapvégzettséggel rendelkezik. Képzésünk a kora gyermekkori intervenció határterületi kérdéseit állítja a középpontba, a szakemberek közös munkáját mozdítja elő, a team-munka lehetőségeire és a felelősségvállalás eltérő köreire koncentrál.

A képzés finanszírozója Humanitás Szociális Alapítvány, a jelentkezők számára a képzésen való részvétel ingyenes.

Kapcsolat: kepzes@humanitasalapitvany.hu

 

 

 

Dr. Szvatkó Anna

a képzés szervezője

Prof. dr. Bagdy Emőke

a Humanitás Szociális Alapítvány

kuratóriumának elnöke