Történetünk

A Humanitás Szociális Alapítvány 1990 októberében jött létre az alábbi hét alapító szervezet elhatározásából:

  • az Országos Takarékpénztár,
  • Budapest Főváros XIX. Kerületi Tanácsa,
  • a Kispesti Nagyboldogasszony Plébánia,
  • a FLORENUS Értékpapírforgalmi Kft.,
  • a SIRRUS Kisszövetkezet,
  • a TORNÁDÓ Kisszövetkezet és
  • a BOY Szállítási és Szogáltató Leányvállalt Kft.

Az alapításban résztvevő utóbbi 4 gazdasági társaság időközben megszűnt, a Plébánia és az Önkormányzat pedig az alapítói jogokat az OTP Bankra ruházta át, így 2007. március 1. napjától az alapítói jogokat egyedül az OTP Bank Nyrt. gyakorolja.

Az Alapítványt az alapítók eredendően szociális védettséget igénylő, idős, illetve egyéb okból rászoruló személyek lakhatásának támogatására hozták létre, majd a célok meghatározása 2002 szeptemberében az Alapítvány közhasznú szervezetté minősítése kapcsán a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján további közhasznú célokkal egészült ki, mint a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, melyből bármely rászoruló személy részesülhet.

Annak érdekében, hogy az Alapítvány minél szélesebb körben nyújthassa támogatásait, az eredetileg budapesti működési területet az Alapítók 2004-től Magyarország egész területére kiterjesztették.
Alapítványunk több mint két évtizedes működése alatt több száz rászorulónak nyújtott anyagi támogatást, tevékenységünk megbecsülését és társadalmi hasznát támogatottaink visszajelzései, köszönetei is visszaigazolták.

Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági folyamatainak tevékenységünk során tapasztalt negatív eredményei és a 2012. évi jogszabályi változások ugyanakkor Alapítványunkat a működést érintő gyökeres változtatásra késztették. A civilszervezetekre irányadó újonnan elfogadott, igen szigorú jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint a további hatékony és transzparens működés jegyében a Kuratórium az eddigi tevékenységi keretek megreformálásáról, pályázati alapú elbírálási rendszert bevezetéséről döntött.

Alapítványunk az alapvetően szociális jellegű a célok mellett részt vesz többek között oktatási, képzési programok megvalósításában, melyek célja az egyén és a kisebb közösségek számára az oktatásban, nevelésben rejlő kitörési lehetőségek megteremtése, illetve önálló példamutató és közösségfejlesztő programok kialakításához és megvalósításához is támogatást nyújthat, ezzel is hozzájárulva a szociális érzékenység javításához, a társadalmi szerepvállalás erősítéséhez, a jövő- és környezettudatos gondolkodás fejlesztéséhez.