Támogatási lehetőségek

Tisztelt Támogatók!

A Humanitás Szociális Alapítvány nyílt alapítvány mely közhasznú céljainak megvalósításához szívesen fogadja magánszemélyek és társaságok felajánlásait egyaránt. Amennyiben Ön egyetért az Alapítvány szociális, oktatási jellegű illetve példamutató, közösségfejlesztő programjainak célkitűzéseivel, adományait az alábbi bankszámlára történő befizetéssel juttathatja el hozzánk:

11713005-20420039

Alapítványunk az adományozó hozzájárulásával honlapján folyamatosan közzéteszi támogatóinak névsorát.

A társasági adó törvényhatálya alá tartozó támogató – amennyiben az Alapítvány részére megadja nevét, székhelyét, és adószámát – az Alapítvány által kibocsátott igazolás alapján az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékét, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékét a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként, ráfordításként veheti figyelembe, melyen felül Alapítványunk közhasznú besorolása révén további adókedvezményre is jogosultságot szerezhet az alábbiak szerint:

Az adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt csökkentő tételként vehető figyelembe a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

  • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
  • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. [a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) z) pontja]

Tartós adományozásnak minősül az alapítvány és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére [az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 27. pont].

Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!