Tevékenységi körünk, működésünk

Alapítványunk több mint két évtizedet felölelő tevékenysége során sok száz rászoruló számára nyújtott anyagi jellegű támogatást. Azonban az utóbbi években – különösen a 2008. évtől kezdődően – olyan társadalmi és gazdasági tendenciák kezdtek felerősödni, amelyek Alapítványunk megújítását igényelték, ezért 2012 folyamán a Humanitás Szociális Alapítvány működésének húszéves tapasztalataira és felhalmozott tudására építve – az alapítói jogok gyakorlójával egyetértésben – tevékenységünk célirányos, szakmai elveket előtérbe helyező megújítása és továbbfejlesztése mellett döntöttünk.

A karitatív tevékenység európai trendjeihez és hazai tudományos kutatásaihoz igazodva Alapítványunk továbbra is nyitott támogatási rendszerében előtérbe kívánjuk helyezni a hosszabb távú, célhoz kötött támogatások megvalósítását, fenntartva emellett a krízishelyzetekben történő támogatói, segítő szerepünket.

Tevékenységünk hatékonyságának növelése érdekében a korábbi „minél több embernek segítsünk valamennyivel” szemlélet helyett a jövőben a „hatékony támogatás – valós segítség” elvét helyezzük előtérbe.

Tapasztalataink bővítése és átadása érdekében hatékony együttműködés kialakítását tervezzük az állami és a civil szférában működő tudományos és szakmai szervezetekkel.

A társadalom tagjai számára példaértékű, szemléletformáló, a társadalomban tapasztalható negatív trendek hatásainak enyhítését célzó oktatási, képzési, közösségfejlesztési programokat kívánunk útjára indítani. Ezzel célunk nem kevesebb, mint, hogy a hátrányos szociális helyzetből – elsősorban a továbbtanulásban és képzésben rejlő – kitörési pontok elérését biztosítsuk azon támogatásra szoruló egyének részére, akiknek ígéretes jövője alapot ad a társadalmat szolgáló, jövőbemutató elképzelések kibontakoztatására.

Bízunk benne, hogy a hatékony támogatás és valós segítség nyújtásának elvét célkitűzéseinkben és tevékenységünkben maradéktalanul érvényesíteni tudjuk a jövőben is.

 

Működésünk

Az Alapítvány által nyújtott támogatásokra kizárólag a weblapunkon az „Aktuális pályázatok” menüpontban közzétett pályázati kiírásokban fogalt feltételek fennállása esetén, az ott megjelölt tartalommal és formában lehet pályázni. Kérjük, figyelje aktuális pályázati programjainkat!

A pályázatok elbírálása valamint ezek alapján a támogatások odaítélése a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Kuratóriumi testület a beérkező – megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztott – hiánytalanul kitöltött adatlapok és a kiírásban foglaltaknak megfelelő benyújtott pályázatok alapján hozza meg döntését a támogatás tényére és összegére vonatkozóan.