SZJA 1%

Név:             Humanitás Szociális Alapítvány

Adószám:    19656922-1-42

Kedves Leendő Támogatóink!

Az éves adóbevallás kitöltésénél, az egyik legjelentősebb kihatású döntés, amit hozhatunk, hogy melyik alapítványnak ajánljuk fel a személyi jövedelemadónk 1%-át. Az ezzel kapcsolatos mérlegelése során kérjük, fontolja meg, hogy ezen összeget a Humanitás Szociális Alapítvány támogatására fordítsa.

A Humanitás Szociális Alapítvány 1992 óta működő, közhasznú besorolású alapítvány, melynek tevékenysége a honlapján közzétett pályázati és elbírálási rend keretei között az alábbi célok megvalósítására irányul.

Tartós és eseti szociális támogatás nyújtása révén hozzájárul többek között:

  • szociális körülményei, illetve egészségi állapota miatt segítségre szoruló személyek és együtt élő hozzátartozóik életminőségének javításához,
  • a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek képzéséhez, munkavállalási és életpálya lehetőségeinek kiaknázásához,
  • önhibájukon kívül krízishelyzetbe került személyek életvitelében bekövetkezett váratlan változásokból eredő anyagi terhek mérsékléséhez.

Alapítványunk részt vesz oktatási, képzési programok megvalósításában, melyek célja az egyén és a kisebb közösségek számára az oktatásban, nevelésben rejlő kitörési lehetőségek megteremtése.

Az Alapítvány önálló példamutató és közösségfejlesztő programok kialakításához és megvalósításához is nyújthat támogatást, melyek célja a kulturális különbözőségek feltárása és elfogadtatása, a szociális érzékenység javítása, a társadalmi szerepvállalás erősítése, a jövő- és környezettudatos gondolkodás fejlesztése.

Az Alapítvány lehetőséget teremt és intézményi keretet nyújt arra, hogy a közhasznú céljaival egyetértő, azt támogatni kívánó magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsenek abban, hogy minél több pályázó részesülhessen támogatásban.

Önöknek köszönhetően a Humanitás Szociális Alapítvány számlájára az elmúlt években több millió forint adófelajánlás érkezett, amelyet az Alapítvány közhasznú céljai megvalósítására fordított. A támogatottak visszajelzései szerint az Alapítvány által nyújtott támogatás jelentős mértékben segítette a sokszor kritikus élethelyzetből eredő problémák megoldását, mérséklését. Jó érzéssel tölti el Őket, hogy gondjaik orvoslásában az Alapítvány személyében támogatásra, sok esetben lelki támaszra találnak.

 

Bízunk abban, hogy Ön is egyetért az Alapítvány célkitűzéseivel, és felajánlásával segít abban, hogy minél több rászoruló számára nyújthassunk segítséget.

Amennyiben az Alapítvány működésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, „Kapcsolat” menüpontban megadott elérhetőségeinken készséggel adunk további felvilágosítást.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása címén az Alapítvány részére felajánlott összegeket tartalmazó dokumentumokat az alábbi linkről tölthetik le: